Biz Kimiz?

by silahsever

SilahSever;

• 27 Nisan 2020 günü, bağımsız silahseverler tarafından tarafsızlık ilkesi ile ateşli silahlar üzerine kaleme alınan objektif değerlendirme, haber ve makalelerin yer alacağı bilgi ağı olarak “SilahPortal” adı ile kurularak, silahportal.blogspot.com adresinde amatör bir site ile yayın hayatına başlamış; 2 Temmuz 2020 günü ise adını SilahSever şeklinde değişip,  yeni websitesi olan silahsever.com ile yayın hayatına devam etmektedir.

 

-SilahSever’in Misyonu;

• Bilinçli silahseverlerin herhangi bir silah üreticisinden bağımsız, yerli ve ithal ateşli silahlar üzerine tarafsız değerlendirme, haber ve makalelere erişebilmesini sağlamak; rafine silah kültürünün herkes tarafından edinilmesine imkan sunmaktır.


-SilahSever’in Vizyonu;

• Ateşli silahlar üzerine en doğru ve güvenilir yazıların paylaşıldığı, tarafsızlık ilkesi ile Türkiye’nin en büyük “bireysel silahlar bilgi ağı (blogu)” olmak; yerinde eleştiriler ile, bunları dikkate alacak yerli silah sanayiinin gelişimine katkıda bulunmaktır.


-SilahSever’in Değerleri;

•Bağımsızlık

•Tarafsızlık

•Objektiflik

•Güvenilirlik

•Doğruluk

•Sorumluluk